ลงทะเบียนแล้วหรือยัง?เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ →
เงื่อนไขในการใช้บริการ
  1. บริษัท เป็นเพียงคนกลางในการประสานงานในการ สั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้าอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นหากร้านจีนส่งสินค้า ผิดสี ผิดขนาด ผิดจำนวน สินค้าชำรุด มีตำหนิ หรือสินค้าไม่ตรงกับสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ ทางบริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบในทุกกรณี เพราะทางบริษัทให้ลูกค้าเป็นผู้เลือกร้านค้าเอง และทางบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเลือกร้านค้าในการสั่งซื้อแต่อย่างใด แต่ทางบริษัทยินดีช่วยในการประสานงานสอบถามกับทางร้านค้าให้เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางร้านค้าว่าจะรับผิดชอบในส่วนที่ทางร้านค้าผิดพลาดได้อย่างไรบ้าง แต่ในกรณีที่ความผิดพลาดเกิดจากทาง บริษัท เช่น ลูกค้าระบุ สี ขนาด รูปแบบของสินค้า แล้วทางบริษัทได้สั่งซื้อไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าระบุไว้ในใบสั่งซื้อ บริษัท ยินดีรับผิดชอบ 100% ของราคาสินค้า
  2. ทางบริษัทจะทำการตรวจนับจำนวนสินค้าที่ได้รับมาจากทางร้านค้าเท่านั้น จะไม่ทำการตรวจเช็คนอกเหนือจากนี้ และจะทำการแพ็คสินค้าตามรายการในแต่ละออเดอร์ และทำการส่งออกมาที่ประเทศไทย
  3. ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าจากร้านค้าจีนไปยังคลังสินค้าของจีนนั้นจะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับความพร้อมของร้านค้า รูปแบบการขนส่งที่ทางร้านเลือกส่ง และระยะทางระหว่างร้านค้าถึงคลังสินค้าของบริษัทในกวางโจว ซึ่งส่วนนี้อยู่นอกเหนือควบคุมของทางบริษัทโดยปกติแล้วร้านค้าแต่ละแห่งจะจัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าของจีนภายใน 3 – 5 วัน นับจากวันที่เราได้ชำระเงินค่าสินค้า ( ทางบริษัทจะสามารถทำการชำระเงินค่าสินค้าให้กับร้านค้าได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ทำการชำระค่าสินค้ามาเรียบร้อยแล้ว ) อย่างไรก็ตามถ้าหากเกิดความล่าช้ามากกว่านั้นทางบริษัทจะช่วยเร่งและติดตามให้ร้านค้าทำการจัดส่งให้เร็วที่สุด
  4. ร้านค้าจีนส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรมตกแต่งภาพเพื่อปรับสีของผลิตภัณฑ์ที่ขายบนเว็ปไซต์ และใช้ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ซึ่งบางครั้งอาจทำให้สินค้าที่ได้รับจะแตกต่างจากในภาพที่ร้านค้าได้ระบุไว้
  5. บรรจุภัณฑ์สินค้าที่เป็นกล่องอาจมีการกระแทกเนื่องจากการขนส่ง ซึ่งบางครั้งอาจทำให้สินค้าและกล่องที่บรรจุ ชำรุด เสียหายได้ ซึ่งในส่วนนี้อยู่นอกเหนือควบคุมของทางบริษัท เพราะการขนส่งจะต้องมาเปลี่ยนถ่ายรถที่ประเทศลาวอีกครั้ง ต่างจากการขนส่งทางเรือที่พอใส่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วจะไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายใด ๆ จนกว่าจะมาถึงโกดังของบริษัทที่ไทย ทำให้สินค้าหรือแพ็คเกจสินค้าไม่ค่อยเกิดการชำรุดหรือเสียหายมากนัก ในกรณีนี้ ทางบริษัทมีการบริการตีลังไม้ ถ้าหากลูกค้าทำการตีลังไม้ หากเกิดสินค้าสูญหายหรือชำรุด ทางบริษัทจะชดใช้ให้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งเท่านั้น
  6. ในกรณีที่ร้านค้ายกเลิกการสั่งซื้อสินค้าเพราะสินค้าหมดสต๊อกทาง บริษัทจะทำการคืนเงินเข้าสู่ระบบให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระค่าสินค้าหลังจากที่ได้รับการแจ้งให้ชำระเงินค่าสินค้า ภายใน 7 วัน ทางบริษัทจะยกเลิกใบสั่งซื้อของลูกค้าในระบบ
  7. หาก มีคำถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา เปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:30 น
  8. หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทเราแล้วถือว่าลูกค้ายินยอมและยอมรับในข้อตกลงข้างต้นทั้งหมด