ประกาศล่าสุด

ประกาศหยุดตรุษจีน

เนื่องจากประเทศจีนมีเทศกาลตรุษจีนที่เป็นวันสำคัญของคนจีนประเพณีนิยมของชาวจีนแฉะคนไทยเชื้อสายจีนทั่วโลกถือว่าวันตรุษจีนเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีนเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนสำหรับวันตรุษจีนปี 2532 จะตรงกับวันที่ 5. พ. 2562 ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวจีนทั่วโลกเฉลิมฉลองเป็นเวลานาน 15 -  30 วัน   ซึ่งทางทีมงานจีนจะหยุดยืนยันใบสั่งซื้อและหยุดสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม 2562 และ ส่งออกสินค้ามาไทยวันสุดท้าย ในวันที่  25 มกราคม 2562

ทีมงานจีนจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 

ทีมงานไทยจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่  3 - 11 กุมภาพันธ์ 

ทางเราจะเปิดทำการปกติทั้งทางจีนและไทยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์

ทั้งนี้อาจทำให้สินค้าที่สั่งซื้อเข้ามาก่อนช่วงวันหยุดจะล่าช้ากว่าปกติ ต้องขออภัยลูกค้ามา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน
ลูกค้าต้องสั่งออเดอร์และชำระออเดอร์ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 20 ม. ค. 62  ถึงจะมีโอกาสได้รับสินค้าก่อนวันหยุดเทศกาลตรุษจีน